Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

ARKEL ASKER OG BÆRUM AS

Organisasjonsnummer

952170570

Forretningsadresse

Ravnsborgveien 56, 1395 HVALSTAD

Postadresse

Ravnsborgveien 56, 1395 HVALSTAD

Webside

www.arkel.no

Antall lønnsmottakere

37

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 30.07.2021–30.07.2024

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

ARKEL ASKER OG BÆRUM AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Brannalarmanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Ledesystem

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Installasjon av brannalarmanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Installasjon av ledesystem

Tiltaksklasse 3