Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

DARAK DESIGN Dag Wirak

Organisasjonsnummer

951438707

Forretningsadresse

Solveien 33, 4879 GRIMSTAD

Postadresse

Solveien 33, 4879 GRIMSTAD

Webside

www.darak.no

Antall lønnsmottakere

0

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 31.10.2022–31.10.2025
DARAK DESIGN Dag Wirak er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1