Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

AS REALBYGG

Organisasjonsnummer

950525932

Forretningsadresse

Stanseveien 35, 0976 OSLO

Postadresse

Postboks 233 Alnabru, 0614 OSLO

Webside

www.realbygg.no

Antall lønnsmottakere

40

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 16.03.2023–16.03.2026

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

AS REALBYGG er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Murarbeid

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Taktekkingsarbeid

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Arbeid på bevaringsverdige byggverk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1