Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

STRØMMEN AS

Organisasjonsnummer

948926814

Forretningsadresse

Åshaugveien 12, 3170 SEM

Postadresse

Åshaugveien 12, 3170 SEM

Webside

www.strommen.no

Antall lønnsmottakere

12

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 28.04.2022–28.04.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

STRØMMEN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning

Tiltaksklasse 2