Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

A.L. HØYER AS

Organisasjonsnummer

948234130

Forretningsadresse

Lyngbakkvegen 5, 3736 SKIEN

Postadresse

Lyngbakkvegen 5, 3736 SKIEN

Antall lønnsmottakere

17

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 02.07.2021–02.07.2024

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

A.L. HØYER AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Overordnet ansvar for kontroll

Tiltaksklasse 2

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Våtrom (i boliger)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 3

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Geoteknikk

Tiltaksklasse 2