Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

LUFTKVALITET AS

Organisasjonsnummer

947022148

Forretningsadresse

Tvetenveien 158, 0671 OSLO

Postadresse

Tvetenveien 158, 0671 OSLO

Webside

www.luftkvalitet.no

Antall lønnsmottakere

23

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 12.09.2023–12.09.2026

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

LUFTKVALITET AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Ventilasjon- og klimainstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Ventilasjon- og klimainstallasjoner

Tiltaksklasse 3