Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ARVE STÅLE OLSEN AS

Organisasjonsnummer

946832359

Forretningsadresse

Gjærdal 1B, 3271 LARVIK

Postadresse

Postboks 569, 3252 LARVIK

Antall lønnsmottakere

37

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 30.01.2023–30.01.2026

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

ARVE STÅLE OLSEN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2