Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ARILD KOLSTAD A/S

Organisasjonsnummer

946488313

Forretningsadresse

Sørlia 18, 1807 ASKIM

Postadresse

Postboks 223, 1802 ASKIM

Antall lønnsmottakere

17

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 27.04.2022–27.04.2025

Godkjent opplæringsbedrift

ARILD KOLSTAD A/S er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 2