Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

Arkitektgruppen Cubus A/S

Organisasjonsnummer

946145645

Forretningsadresse

Halfdan Kjerulfs gate 4, 5017 BERGEN

Postadresse

Halfdan Kjerulfs gate 4, 5017 BERGEN

Antall lønnsmottakere

31

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 26.10.2022–26.10.2025
Arkitektgruppen Cubus A/S er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 3