Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ARKITEKTENE ASTRUP OG HELLERN AS

Organisasjonsnummer

945479965

Forretningsadresse

Munchs gate 5B, 0165 OSLO

Postadresse

Postboks 6734 St. Olavs plass, 0130 OSLO

Antall lønnsmottakere

29

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 29.09.2023–29.09.2026
ARKITEKTENE ASTRUP OG HELLERN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 3