Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ARCHUS ARKITEKTER AS

Organisasjonsnummer

943864306

Forretningsadresse

Pilestredet 75D, 0354 OSLO

Postadresse

Pilestredet 75D, 0354 OSLO

Antall lønnsmottakere

13

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 24.09.2021–24.09.2024
ARCHUS ARKITEKTER AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 3