Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ARKITEKTENE BBW AS

Organisasjonsnummer

943095442

Forretningsadresse

Fabrikkvegen 13, 6415 MOLDE

Postadresse

Fabrikkvegen 13, 6415 MOLDE

Antall lønnsmottakere

12

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 15.12.2023–15.12.2026

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

ARKITEKTENE BBW AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Brannkonsept

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Lydforhold og vibrasjoner

Tiltaksklasse 2