Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

BJERKLIND BYGG AS

Organisasjonsnummer

942528531

Forretningsadresse

Enebakkveien 117 D, 0680 OSLO

Postadresse

Enebakkveien 117 D, 0680 OSLO

Webside

www.bjerk-lindbygg.no

Antall lønnsmottakere

22

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 09.02.2022–09.02.2025

Godkjent opplæringsbedrift

BJERKLIND BYGG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Arbeid på bevaringsverdige byggverk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 2