Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ALLFUG AS

Organisasjonsnummer

942322704

Forretningsadresse

Industriveien 14, 4331 ÅLGÅRD

Postadresse

Industriveien 14, 4331 ÅLGÅRD

Antall lønnsmottakere

61

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 26.10.2023–26.10.2026

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

ALLFUG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Murarbeid

Tiltaksklasse 2