Sentralt godkjente foretak

ALLFUG AS

Organisasjonsnummer
942322704
Forretningsadresse
Industriveien 14, 4331 ÅLGÅRD
Postadresse
Industriveien 14, 4331 ÅLGÅRD
Antall lønnsmottakere
22

Godkjenningsperiode:
26.10.2023–26.10.2026

 Yrkesskadeforsikring

 Ansvarsforsikring

ALLFUG AS er godkjent innen følgende områder:
FunksjonFagområdeTiltaksklasse
Funksjon: UtførendeFagområde: Plasstøpte betongkonstruksjonerTiltaksklasse: 3Vis betydningSkjul betydning

Utførende, tiltaksklasse 3

Fagområdet omfatter forskalings-, armerings- og utstøpningsarbeider av konstruksjoner som fundamenter, vegger, søyler, bjelker og dekker.

Tiltaksklasse 3
Utførelse av konstruksjoner av slakkarmert, uarmert eller spennarmert betong med tiltak som etter NS 1990 +NA plasseres i pålitelighetsklasse 2 eller 3, og forutsettes utført med "utvidet kontroll".

Eksempler på plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3:

  • plasstøpte betongkonstruksjoner i bygning for publikum og arbeidsbygning med mer enn 5 etasjer
  • plasstøpte betongkonstruksjoner i bygning med boenheter og mer enn 3 etasjer
  • anleggskonstruksjoner som kulverter, forstøtningskonstruksjoner og bruer
  • bjelker og dekker med store spennvidder
  • store forstøtningskonstruksjoner, kulverter og bruer med store spennvidder med stor belastning
  • plasstøpte spennarmerte betongkonstruksjoner, herunder montering, oppspenning og injisering
  • rammede plasstøpte peler
Funksjon: UtførendeFagområde: MurarbeidTiltaksklasse: 2Vis betydningSkjul betydning

Utførende, tiltaksklasse 2

Godkjenningsområdet omfatter murarbeid med middels vanskelighetsgrad i bygninger med 3 til 5 etasjer, og andre murarbeid med tilsvarende vanskelighetsgrad.

Godkjenningsområdet omfatter også legging av membran.

Eksempler på murarbeid i tiltaksklasse 2 kan være:

  • bærevegger, søyler og pilastre, lyd- og brannvegger
  • forblendingsarbeider av yttervegger
  • muring av piper med flere kanaler og montering av elementskorsteiner i høye bygg med føringer gjennom flere enn to dekker med lyd og brannkrav