Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

N P BYGG AS

Organisasjonsnummer

942273711

Forretningsadresse

Tvetenveien 11, 0661 OSLO

Postadresse

Postboks 6094 Etterstad, 0601 OSLO

Antall lønnsmottakere

95

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 31.01.2022–31.01.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

N P BYGG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Miljøsanering

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 2