Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

ARCONSULT OVE BØE AS

Organisasjonsnummer

940758629

Forretningsadresse

Leirvegen 5, 2066 JESSHEIM

Postadresse

Postboks 260, 2051 JESSHEIM

Webside

www.arconsult.no

Antall lønnsmottakere

8

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 31.01.2022–31.01.2025
ARCONSULT OVE BØE AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 1