Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

AAS OG HØILAND AS

Organisasjonsnummer

940328527

Forretningsadresse

Stamsøyveien 12, 4580 LYNGDAL

Postadresse

Stamsøyveien 12, 4580 LYNGDAL

Antall lønnsmottakere

15

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 06.07.2022–06.07.2025

Godkjent opplæringsbedrift

AAS OG HØILAND AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1