Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

SPRENGNINGSTEKNIKK AS

Organisasjonsnummer

938430772

Forretningsadresse

Sandbrekkevegen 85, 5225 NESTTUN

Postadresse

Postboks 122 Midtun, 5843 BERGEN

Antall lønnsmottakere

29

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 26.07.2023–26.07.2026

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

SPRENGNINGSTEKNIKK AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3