Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

AF GRUPPEN NORGE AS

Organisasjonsnummer

938333572

Forretningsadresse

Innspurten 15, 0663 OSLO

Postadresse

Postboks 6272 Etterstad, 0603 OSLO

Webside

www.afgruppen.no

Antall lønnsmottakere

1469

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 06.10.2021–06.10.2024

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

AF GRUPPEN NORGE AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Ventilasjon- og klimainstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Miljøsanering

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Murarbeid

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Arbeid på bevaringsverdige byggverk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Ventilasjon- og klimainstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 2