Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

AARVIK BYGGMESTER AS

Organisasjonsnummer

937965850

Forretningsadresse

Industrivegen 51, 5210 OS

Postadresse

Industrivegen 51, 5210 OS

Antall lønnsmottakere

34

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 01.08.2022–01.08.2025

Godkjent opplæringsbedrift

AARVIK BYGGMESTER AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Våtrom (i boliger)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Lufttetthet (i nye boliger)

Tiltaksklasse 1