Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

HALLMAKER AS

Organisasjonsnummer

937920040

Forretningsadresse

Fornebuveien 5, 1366 LYSAKER

Postadresse

Fornebuveien 5, 1366 LYSAKER

Webside

www.hallmaker.no/

Antall lønnsmottakere

16

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 30.11.2021–30.11.2024

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

HALLMAKER AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Brannkonsept

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Taktekkingsarbeid

Tiltaksklasse 2