Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

AQILA AS

Organisasjonsnummer

937155085

Forretningsadresse

Industriveien 1, 8372 GRAVDAL

Postadresse

Industriveien 1, 8372 GRAVDAL

Antall lønnsmottakere

97

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 29.06.2023–29.06.2026

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

AQILA AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Brannalarmanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Ledesystem

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Installasjon av brannalarmanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Installasjon av ledesystem

Tiltaksklasse 3