Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

K. NORDANG AS

Organisasjonsnummer

936574696

Forretningsadresse

Svemorka, 6200 STRANDA

Postadresse

Postboks 143, 6201 STRANDA

Antall lønnsmottakere

149

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 23.09.2022–23.09.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

K. NORDANG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning

Tiltaksklasse 3