Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

AFRY CONSULT AS

Organisasjonsnummer

934948262

Forretningsadresse

Hundskinnveien 96, 1711 SARPSBORG

Postadresse

Hundskinnveien 96, 1711 SARPSBORG

Webside

afry.com/no-no

Antall lønnsmottakere

133

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 10.06.2021–10.06.2024

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

AFRY CONSULT AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Oppmålingsteknisk prosjektering

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Fjernvarmeanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Brannalarmanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Ledesystem

Tiltaksklasse 2

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Overordnet ansvar for kontroll

Tiltaksklasse 1