Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

ANDERS JOHNSEN AS

Organisasjonsnummer

934195698

Forretningsadresse

Granstuveien 26A, 1185 OSLO

Postadresse

Peder Sletners vei 4, 1415 OPPEGÅRD

Webside

www.andersjohnsen.no

Antall lønnsmottakere

4

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 23.07.2021–23.07.2024

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

ANDERS JOHNSEN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1