Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

FLATNES MASKIN AS

Organisasjonsnummer

933663280

Forretningsadresse

, 6165 SÆBØ

Postadresse

, 6165 SÆBØ

Antall lønnsmottakere

6

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 24.09.2021–24.09.2024

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

FLATNES MASKIN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1