Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

NORDISK VANN OG VARME AS

Organisasjonsnummer

933170543

Forretningsadresse

Nydalsveien 28, 0484 OSLO

Postadresse

Nydalsveien 28, 0484 OSLO

Antall lønnsmottakere

2

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 23.05.2024–23.05.2027

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

NORDISK VANN OG VARME AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1