Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

ARKIKAD AS

Organisasjonsnummer

932406616

Forretningsadresse

Sundbytunet 25, 2050 JESSHEIM

Postadresse

c/o Gundersen, Skarveien 38B, 2016 FROGNER

Antall lønnsmottakere

0

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 16.02.2024–16.02.2027
ARKIKAD AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1