Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ÅL GRAVEDRIFT AS

Organisasjonsnummer

931749188

Forretningsadresse

Nordbygdvegen 433, 3570 ÅL

Postadresse

Nordbygdvegen 433, 3570 ÅL

Antall lønnsmottakere

9

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 20.09.2023–20.09.2026

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

ÅL GRAVEDRIFT AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1