Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

SYMRE ARKITEKTER AS

Organisasjonsnummer

931705199

Forretningsadresse

Søndre gate 11, 7011 TRONDHEIM

Postadresse

Krambugata 2, 7011 TRONDHEIM

Antall lønnsmottakere

2

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 15.09.2023–15.09.2026

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

SYMRE ARKITEKTER AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1