Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

AARSRUD BYGG AS

Organisasjonsnummer

931151053

Forretningsadresse

Årvollveien 48C, 0590 OSLO

Postadresse

Årvollveien 48C, 0590 OSLO

Antall lønnsmottakere

20

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 20.09.2023–20.09.2026

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

AARSRUD BYGG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1