Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

AQUA RØRSERVICE AS

Organisasjonsnummer

931007017

Forretningsadresse

Løvåsmyra 6, 7093 TILLER

Postadresse

Løvåsmyra 6, 7093 TILLER

Antall lønnsmottakere

0

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 19.01.2024–19.01.2027
AQUA RØRSERVICE AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1