Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

AABY BYGG & LAFT ENTREPRENØR AS

Organisasjonsnummer

930932043

Forretningsadresse

Viki 42, 3539 FLÅ

Postadresse

Nedre Reistadveien 100, 3350 PRESTFOSS

Antall lønnsmottakere

4

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 25.05.2023–25.05.2026
AABY BYGG & LAFT ENTREPRENØR AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1