Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

AASEMYR ANLEGGSSERVICE AS

Organisasjonsnummer

930791776

Forretningsadresse

Lidavegen 138, 6105 VOLDA

Postadresse

Lidavegen 138, 6105 VOLDA

Antall lønnsmottakere

2

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 14.04.2023–14.04.2026
AASEMYR ANLEGGSSERVICE AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 1