Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ALFARRUSTAD BYGG AS

Organisasjonsnummer

930344982

Forretningsadresse

Frønsetvegen 19, 2340 LØTEN

Postadresse

Frønsetvegen 19, 2340 LØTEN

Webside

www.alfarrustadbygg.no

Antall lønnsmottakere

12

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 02.08.2023–02.08.2026

Godkjent opplæringsbedrift

ALFARRUSTAD BYGG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Murarbeid

Tiltaksklasse 1