Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

AKER RØRSERVICE AS

Organisasjonsnummer

929643143

Forretningsadresse

Ole Vigs gate 8, 0357 OSLO

Postadresse

Ole Vigs gate 8, 0357 OSLO

Antall lønnsmottakere

3

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 13.06.2023–13.06.2026
AKER RØRSERVICE AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 1