Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

MEMM DRIFT AS

Organisasjonsnummer

929579798

Forretningsadresse

Styrmannsvegen 13, 9014 TROMSØ

Postadresse

Styrmannsvegen 13, 9014 TROMSØ

Antall lønnsmottakere

15

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 16.01.2023–16.01.2026

Godkjent opplæringsbedrift

MEMM DRIFT AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2