Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

CONTRE AS

Organisasjonsnummer

928997944

Forretningsadresse

Østringsvegen 1C, 2651 ØSTRE GAUSDAL

Postadresse

Østringsvegen 1C, 2651 ØSTRE GAUSDAL

Antall lønnsmottakere

16

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 16.08.2023–16.08.2026

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

CONTRE AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1