Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

BOXS ARKITEKTSTUDIO AS

Organisasjonsnummer

928978648

Forretningsadresse

Alfheim 24, 1384 ASKER

Postadresse

Alfheim 24, 1384 ASKER

Antall lønnsmottakere

9

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 02.12.2022–02.12.2025
BOXS ARKITEKTSTUDIO AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 2

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Overordnet ansvar for kontroll

Tiltaksklasse 1