Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

RAAD AS

Organisasjonsnummer

928898474

Forretningsadresse

Industriveien 22, 3300 HOKKSUND

Postadresse

Industriveien 22, 3300 HOKKSUND

Antall lønnsmottakere

8

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 17.11.2022–17.11.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

RAAD AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 1

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 2