Central approval for companies

AIP MASKIN AS

Organizational number
928857964
Business address
Ole Deviks vei 14B, 0666 OSLO
Postal address
Ole Deviks vei 14B, 0666 OSLO
Number of employees
51

Approval period:
13.06.2022–13.06.2025

AIP MASKIN AS is approved in the following areas:
FunctionField areaDevelopment class
Function: UtførendeField area: Riving og miljøsaneringDevelopment class: 3Show meaningHide significance

Utførende, grade 3

Fagområdet riving og miljøsanering omfatter sanering og forsvarlig sluttbehandling av farlig avfall iht. miljøsaneringsbeskrivelsen samt håndtering av rivingsmaterialer for ombruk, gjenvinning, energiutnyttelse og forsvarlig sluttbehandling iht. avfallsplan. Godkjenningsområdet omfatter også oppgaver ved tiltak på eksisterende byggverk (rehabilitering).

Tiltaksklasse 3
Riving og miljøsanering av bygning over 1 000 m2 i tettbygd strøk hvor det kan være stor fare for skade på nabobygninger.

Riving og miljøsanering av bygninger over 2 000 m2.

Det samme gjelder for anlegg og konstruksjoner av tilsvarende størrelse og materialbruk.

Delvis riving av bæresystemer under ombygging av eksisterende tiltak i tiltaksklasse 2 med fare for helse, miljø og sikkerhet, skal også ligge i tiltaksklasse 3, og krever omfattende utredninger og prosjektering av konstruksjonssikkerhet.