Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

AKTIVA TAKST AS

Organisasjonsnummer

928468852

Forretningsadresse

Slettaveien 18, 1553 SON

Postadresse

Slettaveien 18, 1553 SON

Antall lønnsmottakere

9

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 31.08.2022–31.08.2025
AKTIVA TAKST AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Våtrom (i boliger)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Lufttetthet (i nye boliger)

Tiltaksklasse 1