Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

PERSONLIG ARKITEKTUR AS

Organisasjonsnummer

927994909

Forretningsadresse

Undheimsvegen 468, 4342 UNDHEIM

Postadresse

Undheimsvegen 468, 4342 UNDHEIM

Antall lønnsmottakere

2

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 15.07.2024–15.07.2027

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

PERSONLIG ARKITEKTUR AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 2