Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

MO1 MASKIN AS

Organisasjonsnummer

927712202

Forretningsadresse

Malmvegen 29, 3579 TORPO

Postadresse

Malmvegen 29, 3579 TORPO

Antall lønnsmottakere

3

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 04.01.2023–04.01.2026
MO1 MASKIN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1