Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

AMBER BYGG AS

Organisasjonsnummer

927533146

Forretningsadresse

Elvestadveien 83, 1827 HOBØL

Postadresse

Elvestadveien 83, 1827 HOBØL

Antall lønnsmottakere

1

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 25.03.2022–25.03.2025

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

AMBER BYGG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1