Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

TOPO OPPMÅLING AS

Organisasjonsnummer

927386585

Forretningsadresse

Skiparvikvegen 12, 5177 BJØRØYHAMN

Postadresse

Skiparvikvegen 12, 5177 BJØRØYHAMN

Antall lønnsmottakere

2

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 25.11.2021–25.11.2024

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

TOPO OPPMÅLING AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Oppmålingsteknisk prosjektering

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 2