Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

IGNIST AS

Organisasjonsnummer

927386259

Forretningsadresse

C/o Collektivet, Ulvenveien 82E, 0581 OSLO

Postadresse

C/o Collektivet, Ulvenveien 82E, 0581 OSLO

Antall lønnsmottakere

4

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 24.09.2021–24.09.2024

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

IGNIST AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Brannkonsept

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Brannsikkerhet

Tiltaksklasse 3