Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

BOVIGO AS

Organisasjonsnummer

927045095

Forretningsadresse

Strandgata 7, 8643 BJERKA

Postadresse

Strandgata 7, 8643 BJERKA

Antall lønnsmottakere

3

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 12.06.2024–12.06.2027

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

BOVIGO AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1