Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

24/7 RØRLEGGERVAKTEN AS

Organisasjonsnummer

926819828

Forretningsadresse

Lindeberg næringsvei 20, 1067 OSLO

Postadresse

Lindeberg næringsvei 20, 1067 OSLO

Webside

www.247rorleggervakten.no

Antall lønnsmottakere

10

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 02.02.2022–02.02.2025
24/7 RØRLEGGERVAKTEN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Ventilasjon- og klimainstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1