Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

A. TANGEN AS

Organisasjonsnummer

926704834

Forretningsadresse

Orebråtaveien 15, 3512 HØNEFOSS

Postadresse

Orebråtaveien 15, 3512 HØNEFOSS

Antall lønnsmottakere

3

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 22.03.2024–22.03.2027
A. TANGEN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1